Obligacje korporacyjne


Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK CAP0419 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,0100 - - - 2018-03-21 - 102,0100 - 1 100 101,3000 102,2500 50 1 - - -
CAP0618 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0800 100,3000 - - 2018-03-22 - 100,2500 - 1 41 100,0600 100,2400 18 1 3 154 15,50
CAP0818 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5000 100,5000 - - 2018-03-22 - 100,5000 - 1 100 100,5000 100,8400 59 1 1 20 2,02
CCC CCC0619 BS ASO 1 100,4000 - - - 2018-03-06 - 100,4000 - 1 500 100,3000 - - - - - -
COLUMBUS ENERGY CL10319 GPW ASO 1 101,3000 - - - 2018-03-21 - 101,3000 - 1 5 100,5100 102,5000 10 1 - - -
CLC0319 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 10 100,0000 - - - - - -
CLC0719 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
CLC1019 GPW ASO 1 99,6000 100,0000 - - 2018-03-22 - 100,0000 - 1 1 99,9000 99,9700 3 1 1 2 2,04
COMP CMP0620 BS ASO 1 100,5000 - - - 2016-08-08 - 100,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 98,5000 98,9900 - - 2018-03-22 - 99,0000 - 1 20 98,5000 99,3800 3 1 3 15 15,05
CMP0720 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5000 - - - 2018-02-08 - 100,5000 - 1 4 98,0000 100,5000 16 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0721 GPW ASO 1 102,7000 102,7000 - - 2018-03-22 - 102,7000 - 1 100 102,3700 102,7000 98 1 1 1 1,03

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAPITAL PARK CAP0420 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 99,9000 - - - 2017-11-23 - 99,9000 - - - - - - - - - -
CAP1220 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2018-03-14 - 100,0000 - - - - - - - - - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot