Obligacje korporacyjne


Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK CAP0318 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5000 - - - 2017-10-18 - 100,5000 - 1 44 100,0200 100,4900 50 1 - - -
CAP0419 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,3000 - - - 2017-10-23 - 101,3000 - 1 35 100,0000 101,6500 76 3 - - -
CAP0618 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5000 - - - 2017-10-23 - 100,5000 - 1 11 100,5000 100,8000 50 1 - - -
CAP0818 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 102,5000 - - - 2017-08-30 - 102,5000 - 1 100 101,0000 102,5000 100 1 - - -
CCC CCC0619 BS ASO 1 100,4500 - - - 2017-02-27 - 100,4500 - - - - - - - - - -
CHEMOSERVIS-DWORY CHS0318 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2017-10-05 - 101,5000 - 1 12 100,5000 101,9000 12 1 - - -
CIECH S.A. CI21217 BS ASO 1 100,3000 - - - 2017-09-20 - 100,3000 - - - - - - - - - -
COLUMBUS ENERGY CL10319 GPW ASO 1 100,0000 - - - 2017-10-23 - 100,0000 - 1 2 100,0100 101,9800 3 1 - - -
CLC0319 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 3 100,0200 - - - - - -
COMP CMP0620 BS ASO 1 100,5000 - - - 2016-08-08 - 100,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 97,0000 - - - 2017-10-23 - 97,0000 - 2 21 97,0000 97,5000 7 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0721 GPW ASO 1 101,6000 - - - 2017-10-23 - 101,6000 - 1 5 101,3700 101,8300 4 1 - - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAPITAL PARK CA10420 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2017-09-29 - 100,0000 - - - - 102,1500 50 1 - - -
CAP0420 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - 2017-06-08 - 100,1500 P - - - - - - - - - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot