Obligacje korporacyjne


Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
CAPITAL PARK CAP0318 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,2000 - - - 2018-01-12 - 100,2000 - 2 200 99,6000 100,2000 100 1 - - -
CAP0419 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 101,3800 101,3700 101,3700 101,3700 16:29:24 22 101,3700 -0.01 2 130 101,1000 101,7000 68 2 3 62 6,29
CAP0618 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,2000 - - - 2018-01-16 - 100,2000 - 1 100 100,1100 100,3600 6 1 - - -
CAP0818 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,5100 - - - 2017-12-18 - 100,5100 - 1 100 99,5000 101,0000 100 1 - - -
CCC CCC0619 BS ASO 1 100,4500 - - - 2017-02-27 - 100,4500 - - - - - - - - - -
CHEMOSERVIS-DWORY CHS0318 GPW ASO 1 101,5000 - - - 2017-10-05 - 101,5000 - 1 13 99,5000 100,9000 12 1 - - -
COLUMBUS ENERGY CL10319 GPW ASO 1 100,1000 100,1000 100,0000 100,1000 15:13:22 5 100,0000 -0.10 1 10 99,7000 100,0000 5 1 3 14 14,08
CLC0319 GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 10 100,0000 - - - - - -
COMP CMP0620 BS ASO 1 100,5000 - - - 2016-08-08 - 100,5000 - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 99,6500 99,6500 99,6500 99,6500 11:42:46 7 99,6500 0.00 1 10 98,5000 99,6500 4 1 1 7 7,00
CMP0720 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - 1 10 97,0000 100,5000 20 1 - - -
CYFROWY POLSAT CPS0721 GPW ASO 1 102,0000 101,9900 101,9900 102,0000 13:30:35 246 102,0000 0.00 1 10 101,9100 102,3000 100 1 2 249 253,98

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
CAPITAL PARK CAP0420 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 99,9000 - - - 2017-11-23 - 99,9000 - - - - - - - - - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot