Statystyki

Stan rynku


Data: 2018-02-23

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 111 19 18 2 150
Liczba serii 404 34 69 36 543
Wartość emisji (mld PLN) 40,75 0,59 11,50 633,00 685,84

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 15 - - 1 16
Liczba serii 43 - - 10 53
Wartość emisji (mld EUR) 5,16 0,00 0,00 12,68 17,84


* wraz z listami zastawnymi