Statystyki

Stan rynku


Data: 2021-08-03

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 79 7 40 3 129
Liczba serii 269 9 178 52 508
Wartość emisji (mld PLN) 46,09 0,09 32,29 965,56 1 044,03

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 10 - - 1 11
Liczba serii 26 - - 11 37
Wartość emisji (mld EUR) 4,93 0,00 0,00 14,50 19,43


* wraz z listami zastawnymi