Statystyki


Data: 2017-07-28

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Liczba emitentów 122 20 19 1 162
Liczba serii 414 35 63 30 542
Wartość emisji (mld PLN) 63,58 0,60 3,57 600,07 667,82

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Liczba emitentów 14 - - 1 15
Liczba serii 41 - - 10 51
Wartość emisji (mld EUR) 3,76 0,00 0,00 12,68 16,44


* wraz z listami zastawnymi