Statystyki

Stan rynku


Data: 2017-11-22

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 122 19 17 1 159
Liczba serii 431 34 65 32 562
Wartość emisji (mld PLN) 69,07 0,59 3,31 601,03 674,00

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 15 - - 1 16
Liczba serii 43 - - 10 53
Wartość emisji (mld EUR) 5,05 0,00 0,00 12,68 17,73


* wraz z listami zastawnymi