Statystyki


Data: 2017-09-20

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Liczba emitentów 124 20 17 1 162
Liczba serii 425 35 61 31 552
Wartość emisji (mld PLN) 66,02 0,60 3,56 602,56 672,74

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Liczba emitentów 14 - - 1 15
Liczba serii 44 - - 10 54
Wartość emisji (mld EUR) 3,82 0,00 0,00 12,68 16,50


* wraz z listami zastawnymi