Zestawienie sankcji nałożonych na emitentów

 Zestawienie sankcji i innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na emitentów Catalyst, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów Regulaminu ASO