Listy zastawne


Wszystkie I M P

Listy zastawne (PLN)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
ING BANK HIPOTECZNY IBH1024 /N GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBANK HIPOTECZNY MBHPA22 /N BS RR 1 100,7000 - - - 2015-09-08 - 100,7000 - - - - - - - - - -
GPW RR 1 99,5000 - - - 2021-06-17 - 99,5000 - - - - - - - - - -
MBHPA23 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 101,8500 - - - 2020-01-17 - 101,8500 - - - - - - - - - -
MBHPA24 /N BS RR 1 98,7500 - - - 2016-02-05 - 98,7500 - - - - - - - - - -
GPW RR 1 95,0000 - - - 2016-05-05 - 95,0000 - 1 8 95,0000 - - - - - -
MBHPA25 /N BS RR 1 100,0000 - - - 2016-01-11 - 100,0000 - - - - - - - - - -
GPW RR 1 99,0000 - - - 2020-05-04 - 99,0000 - - - - - - - - - -
MBHPA27 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA31 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA32 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 101,4000 - - - 2020-01-22 - 101,4000 - - - - - - - - - -
MBHPA33 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPA35 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY PEOH203 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH204 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 98,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH214 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH215 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH216 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH217 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH301 GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH302 GPW RR 1 99,8000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH303 GPW RR 1 99,9400 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH304 GPW RR 1 99,9200 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEONP01 BS ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW ASO 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO BANK HIPOTECZNY PHP0422 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PHP0424 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 101,0000 - - - 2021-02-18 - 101,0000 - 1 1 100,0000 101,3500 2 1 - - -
PHP0425 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,1000 - - - 2019-02-15 - 100,1000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0522 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,4000 - - - 2020-01-20 - 100,4000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0623 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0300 - - - 2018-02-28 - 100,0300 - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0725 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,6000 - - - 2020-09-30 - 100,6000 - 1 2 100,0000 - - - - - -
PHP0828 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - 1 2 100,0000 - - - - - -
PHP0921 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 101,6500 - - - 2020-04-29 - 101,6500 - 1 2 100,0000 - - - - - -
PHP0924 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 101,0000 - - - 2021-01-13 - 101,0000 - 1 1 100,0000 101,5000 2 1 - - -
PHP1224 /N BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,2500 - - - 2020-09-30 - 100,2500 - 1 1 100,0000 - - - - - -

Listy zastawne (EUR)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. EUR)
MBANK HIPOTECZNY MBHPE05 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE06 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE07 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE10 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE11 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE14 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE15 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE16 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
MBHPE17 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEKAO BANK HIPOTECZNY PEOH213 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PEOH218 BS RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
GPW RR 1 100,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
PKO BANK HIPOTECZNY PHP0123 GPW RR 1 99,9700 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0124 GPW RR 1 99,8900 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0622 GPW RR 1 99,7000 - - - - - - - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP0824 GPW RR 1 100,0000 - - - 2019-02-07 - 100,0000 - 1 1 100,0000 - - - - - -
PHP1121 GPW RR 1 99,9300 - - - - - - - 1 1 100,0000 101,0000 1 1 - - -

Legenda:

/1 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (1 fixing)

/2 - obligacje notowane w systemie notowań jednolitych (2 fixingi)

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu
 
W - wstrzymanie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

P - Obligacje podporządkowane - szczegółowe informacje

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa
 

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot