Szczególne oznaczenia instrumentów finansowych

Lista instrumentów notowanych na Catalyst oznaczonych w sposób szczególny:

Lp. Emitent Oznaczenie
1 KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
2 DAYLI POLSKA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI /9
3 PROPERTY LEASE FUND S.A. W RESTRUKTURYZACJI /7
4 ACTION S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
5 LZMO S.A. W RESTRUKTURYZACJI /9
6 POLBRAND SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI /9
7 ADMIRAL BOATS S.A. /1

Objaśnienia szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych:

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego