Zestawienie sankcji na Autoryzowanych Doradców

 Zestawienie sankcji i innych środków dyscyplinujących nałożonych przez Organizatora ASO na Autoryzowanych Doradców Catalyst, w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu ASO