Ratingi emitentów

Alior Bank

EuroRating

2012-11-09 Zmiana perspektywy ratingu Alior Banku SA na pozytywną
(PDF 47kB)
2013-01-09 Podwyższenie ratingu Alior Banku SA do BB+
(PDF 45kB)
2020-06-05 Zmiana perspektywy ratingu Alior Banku SA ze stabilnej na negatywną
(PDF 123kB)
2020-08-26 Obniżenie ratingu Alior Banku SA do BB
(PDF 122kB)

Bank Millennium

EuroRating

2015-08-10 Obniżenie ratingu Banku Millennium do BB
(PDF 83kB)
2016-08-04 Podwyższenie perspektywy ratingu B.Millennium do stabilnej
(PDF 95kB)
2018-04-27 Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Millennium do pozytywnej 2018-08-10 Podwyższenie ratingu Banku Millennium do BB+ 2019-10-09 Zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną
(PDF 122kB)

Bank Ochrony Środowiska

EuroRating

2015-11-27 Obniżenie ratingu BOŚ SA do BB+
(PDF 73kB)
2016-08-04 Zmiana perspektywy ratingu BOŚ na stabilną
(PDF 95kB)
2017-12-08 Obniżenie ratingu BOŚ SA do BB
(PDF 101kB)
2018-12-07 Zmiana perspektywy ratingu BOŚ S.A. z negatywnej na stabilną
(PDF 125kB)

Bank Pekao S.A.

EuroRating

2013-02-01 Obniżenie ratingu Banku Pekao SA do A-
(PDF 44kB)

Standard&Poor's

19.01.2016
(PDF 278kB)
22.12.2014
(PDF 263kB)
30.06.2015
(PDF 279kB)

Bank Pocztowy

EuroRating

2012-10-12 obniżenie perspektywy ratingu Banku Pocztowego do negatywnej
(PDF 45kB)
2012-12-13 obniżenie ratingu Banku Pocztowego do BB+
(PDF 46kB)
2015-07-20 podwyższenie perspektywy ratingu Banku Pocztowego do stabilnej
(PDF 73kB)

Bank Polskiej Spółdzielczości

EuroRating

2016-06-10 Podwyzszenie perspektywy ratingu BPS do pozytywnej
(PDF 94kB)
2016-10-19 Podwyzszenie ratingu BPS do B-
(PDF 93kB)

Bank Zachodni WBK

EuroRating

2015-08-10 obniżenie perspektywy ratingu BZ WBK do negatywnej
(PDF 83kB)
2016-08-04 podwyższenie perspektywy ratingu BZ WBK do stabilnej
(PDF 95kB)
2018-02-26 Podwyższenie perspektywy ratingu BZ WBK SA do pozytywnej
CCC S.A.

EuroRating

2015-12-21 Nadanie ratingu kredytowego spółce CCC SA
(PDF 74kB)
2018-07-02 zmiana perspektywy rating CCC SA na negatywną
(PDF 121kB)
2019-06-11 Obniżenie ratingu spółki CCC SA do BB+
(PDF 119kB)
2020-01-17 Obniżenie ratingu spółki CCC SA do BB
(PDF 128kB)
2020-03-24 Obniżenie ratingu spółki CCC SA do B+
(PDF 128kB)
2020-05-06 Zmiana perspektywy ratingu spółki CCC SA z negatywnej na stabilną
(PDF 125kB)

Ciech

Standard&Poor's

17.11.2014
(PDF 267kB)
25.11.2015
(PDF 279kB)

Cyfrowy Polsat

EuroRating

2015-03-23 Nadanie ratingu spółce Cyfrowy Polsat SA
(PDF 75kB)
2016-02-04 Podwyższenie perspektywy ratingu CP do pozytywnej
(PDF 77kB)
2017-03-27 Podwyższenie ratingu kredytowego Cyfrowego Polsatu do BB
(PDF 104kB)
2021-04-14 Zmiana perspektywy ratingu Cyfrowego Polsatu na pozytywną
(PDF 199kB)

Standard&Poor's

25.09.2015
(PDF 282kB)
30.04.2014
(PDF 279kB)
30.04.2015
(PDF 279kB)

Dino Polska S.A.

EuroRating

2019-12-20 Nadanie ratingu spółce Dino Polska SA na poziomie BBB-
(PDF 128kB)

Enea S.A.

EuroRating

2015-03-23 Nadanie ratingu spółce Enea SA
(PDF 72kB)
2017-01-11 zmiana perspektywy ratingu Enea SA na negatywną
(PDF 106kB)
2017-03-17 Wycofanie ratingu kredytowego nadanego spółce Enea SA
(PDF 93kB)

Energa S.A.

EuroRating

2015-03-23 Nadanie ratingu spółce Energa SA
(PDF 72kB)
2017-01-11 zmiana perspektywy ratingu Energa SA na negatywną 2018-07-18 obnizenie ratingu Energa SA do BBB-
(PDF 125kB)
2019-03-18 Wycofanie ratingu kredytowego nadanego spółce Energa SA
(PDF 112kB)

Eurocash S.A.

EuroRating

2016-03-16 Podwyższenie perspektywy ratingu Eurocash do pozytywnej
(PDF 77kB)
2017-09-27 Obniżenie perspektywy ratingu Eurocash SA do stabilnej
(PDF 121kB)
2018-09-26 Zmiana perspektywy ratingu Eurocash SA na negatywną 2019-03-18 Wycofanie ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash SA
(PDF 113kB)

GetBack S.A.

EuroRating

2017-01-20 Nadanie ratingu kredytowego GetBack S.A.
(PDF 555kB)
2018-04-09 potwierdzenie ratingu GetBack S.A. na poziomie BB
(PDF 125kB)
2018-04-18 Obniżenie ratingu GetBack SA do B+
(PDF 123kB)
2018-04-20 - Obniżenie ratingu GetBack SA do CCC(sd)
(PDF 129kB)
2018-05-08 zmiana oznaczenia ratingu GetBack SA z (sd) na (d) 2018-07-30 Obniżenie ratingu GetBack SA do CC(d)
(PDF 126kB)
2018-10-26 Wycofanie ratingu kredytowego GetBack SA
Getin Noble Bank

EuroRating

2015-08-10 Obniżenie ratingu Getin Noble Banku do B+
(PDF 83kB)
2016-08-04 Podwyższenie perspektywy ratingu GNB do stabilnej
(PDF 95kB)
2018-06-14 Obniżenie ratingu Getin Noble Bank S.A. do B
(PDF 130kB)
2018-11-16 Obniżenie ratingu kredytowego Getin Noble Bank SA z B do B- 2019-01-24 Zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną
(PDF 130kB)
2019-08-12 Zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną
(PDF 123kB)
2019-10-11 Potwierdzenie ratingu na poziomie B- z perspektywą negatywną
(PDF 128kB)
2020-04-10 Obniżenie ratingu Getin Noble Bank SA z B- do CCC
(PDF 118kB)

Idea Bank S.A.

EuroRating

2017-10-05 Nadanie zamówionego ratingu kredytowego bankowi Idea Bank S.A.
(PDF 840kB)
2018-05-09 Zmiana perspektywy ratingu kredytowego Idea Bank S.A. na negatywną 2018-08-23 Obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. z BB do BB- 2018-11-09 Obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. z BB- do B+" 2019-01-24 Potwierdzenie ratingu Idea Bank S.A. na poziomie B+
(PDF 130kB)
2019-05-08 Obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. z B+ do CCC
(PDF 122kB)
2019-06-05 Obniżenie ratingu kredytowego Idea Bank S.A. z CCC do CC
(PDF 121kB)
2020-12-31 Uznanie Idea Banku S.A. za znajdujący się w stanie defaultu
(PDF 126kB)
2021-03-25 Wycofanie ratingu kredytowego banku Idea Bank S.A.
(PDF 169kB)

LPP S.A.

EuroRating

2020-03-25 Obniżenie ratingu spółki LPP SA do BBB-
(PDF 695kB)
2021-05-12 Zmiana perspektywy ratingu LPP SA z negatywnej na stabilną
(PDF 191kB)

mBank

EuroRating

2015-08-10 Obniżenie ratingu kredytowego mBanku do BBB
(PDF 83kB)
2016-08-04 Podwyższenie perspektywy ratingu mBanku do stabilnej
(PDF 95kB)
2019-10-09 Zmiana perspektywy ratingu mBanku ze stabilnej na negatywną
(PDF 125kB)

Standard&Poor's

02.02.2015
(PDF 281kB)
03.02.2016
(PDF 279kB)
06.06.2013
(PDF 260kB)

Miasto Kraków

Standard&Poor's

20.01.2016
(PDF 191kB)
23.10.2015
(PDF 195kB)
24.10.2014
(PDF 275kB)

Murapol

EuroRating

2016-01-25 Nadanie ratingu kredytowego spółce Murapol S.A.
(PDF 532kB)
2018-07-09 Obniżenie ratingu spółki Murapol S.A. do BB- 2019-02-28 Wycofanie ratingu kredytowego Murapol SA
(PDF 91kB)

PGNiG

EuroRating

2011-09-26 Obniżenie ratingu PGNiG SA do BBB+
(PDF 46kB)

Moody's

20.11.12
(PDF 55kB)

PKN Orlen

EuroRating

2015-05-12 Podwyższenie perspektywy ratingu PKN Orlen do stabilnej
(PDF 75kB)
2019-12-10 Potwierdzenie ratingu PKN Orlen SA na poziomie BBB z perspektywą stabilną
(PDF 130kB)

PKO BP

EuroRating

2016-08-04 Podwyższenie perspektywy ratingu PKO BP do stabilnej
(PDF 95kB)
2015-08-10 Zmiana perspektywy ratingu PKO BP na negatywna
(PDF 83kB)

Polska Grupa Energetyczna S.A.

EuroRating

2020-12-22 Obniżenie ratingu kredytowego PGE S.A. z A- do BBB+
(PDF 131kB)

PZU

Standard&Poor's

21.01.2016
(PDF 276kB)

Raiffeisen Bank Polska

EuroRating

2015-08-10 Obniżenie ratingu Raiffeisen Bank PL do BBB-
(PDF 83kB)

Tauron Polska Energia

EuroRating

2015-12-14 Obniżenie ratingu kredytowego Tauron SA do BBB-
(PDF 77kB)