• 17-01-2018

  SAF S.A. (Komunikat)

  24 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B (SAF0218) spółki SAF S.A.

 • 16-01-2018

  PCC ROKITA (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii ED (PCR1223) spółki PCC ROKITA S.A. planowana jest na dzień 8 grudnia 2023 r.

 • 16-01-2018

  PCC ROKITA (Uchwała Nr 42/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC ROKITA S.A.

 • 12-01-2018

  PCC ROKITA S.A. (Uchwała Nr 34/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC ROKITA S.A.

 • 12-01-2018

  LZMO S.A. (Uchwała Nr 32/2018)

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 893/2016 Zarządu Giełdy z dnia 26 sierpnia 2016 r.

 • 11-01-2018

  Ghelmaco Invest (Komunikat)

  18 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii PA (GHE0118) spółki GHELMACO INVEST SP. Z O.O., o wartości nominalnej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu 29 stycznia 2018 r.,

 • 11-01-2018

  Obligacje skarbowe (Komunikat)

  18 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym (WZ0118), o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 stycznia 2018 r.

 • 10-01-2018

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii JWC1120 (JWC1120) spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. planowana jest na dzień 3 listopada 2020 r.

 • 10-01-2018

  POLNORD (Komunikat)

  17 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii NS3 (PND0118) spółki POLNORD S.A.

 • 10-01-2018

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 9/18)

  w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.