Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
(PDF 404kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 1 (DOKUMENT INFORMACYJNY)
(PDF 291kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 2 (Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 983kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst)
(PDF 201kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 5 (Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 126kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6 (Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 73kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6a (Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 64kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6b (Wymogi i dodatkowe warunki animowania w alternatywnym systemie obrotu uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w § 3 pkt 2 Załącznika Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)
(PDF 76kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 6c (Skrajne warunki rynkowe w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 48kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - Załącznik Nr 7 (Opłaty w alternatywnym systemie obrotu)
(PDF 471kB)
Regulamin obrotu rynku regulowanego BONDSPOT
(PDF 362kB)
Uchwała Nr 74/21 Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2021 r.
w sprawie zwolnienia członka rynku regulowanego BondSpot z opłaty kwartalnej za korzystanie z terminali dostępowych do platformy transakcyjnej rynku regulowanego BondSpot
(PDF 528kB)
Zestawienie opłat na rynku regulowanym BondSpot (obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r.)
(PDF 157kB)
Szczegółowe zasady obrotu na rynku regulowanym BONDSPOT
(PDF 645kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu BONDSPOT - obowiązujący od 16.01.19
(PDF 841kB)
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (BONDSPOT)
(PDF 841kB)
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w ASO
(PDF 932kB)
Instrukcja obsługi zbiorów odsetkowych / Zasady konstrukcji tabel odsetkowych
(PDF 1020kB)
Regulamin Giełdy (GPW)
(PDF 742kB)
Zestawienie opłat (BONDSPOT)
(PDF 74kB)
Uchwała Nr 1428/2014
(PDF 171kB)
Pismo w sprawie zmian w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu z dnia 28 lutego 2020 r.
(PDF 1MB)

Formularze wniosków