Komunikaty

 • 17-11-2017

  KRUK (Komunikat)

  24 listopada 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii T1 (KRU1217) wyemitowanych przez spółkę KRUK S.A., o terminie wykupu 6 grudnia 2017 r. i wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000317”.

 • 09-11-2017

  GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI (Komunikat)

  16 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A (GTB1117) wyemitowanymi przez spółkę GTB METROPOLIS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 09-11-2017

  GHELAMCO INVEST (Komunikat)

  16 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii PD (GHE1117) wyemitowanymi przez spółkę GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 08-11-2017

  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA (Komunikat)

  15 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii D (KAN1117) wyemitowanymi przez spółkę ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A.

 • 31-10-2017

  MAGELLAN (Komunikat)

  8 listopada 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii 4/2015 (MAG1117) wyemitowanymi przez spółkę MAGELLAN S.A.

 • 31-10-2017

  CAPITAL PARK (Komunikat)

  Od dnia 3 listopada 2017 r. obligacje na okaziciela serii L (CA10420) spółki CAPITAL PARK S.A. oznaczone kodem „PLCPPRK00144” będą notowane pod nazwą skróconą (CAP0420) i oznaczone kodem „PLCPPRK00136”

 • 26-10-2017

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN (Komunikat)

  3 listopada 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii D (PK11117) wyemitowanych przez spółkę POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

 • 18-10-2017

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (Komunikat)

  25 października 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii C (PKN1117) wyemitowanych przez spółkę POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

 • 17-10-2017

  MIKROKASA (Komunikat)

  24 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii P (MKR1117) wyemitowanymi przez spółkę MIKROKASA S.A.

 • 12-10-2017

  INDOS (Komunikat)

  19 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii I (INS1017) wyemitowanymi przez spółkę INDOS S.A.

 • 12-10-2017

  BIOMED-LUBLIN (Komunikat)

  Obligacje serii A wyemitowane przez spółkę BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., oznaczone kodem „PLBMDLB00026” dotychczas notowane pod nazwą skróconą BML0818, począwszy od dnia 16 października 2017 r. będą notowane pod nazwą skróconą BML0919

 • 11-10-2017

  DS1017 (Komunikat)

  W dniu 18 października 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu dla obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 października 2017 r. (DS1017)

 • 05-10-2017

  MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA (Komunikat)

  13 października 2017 r. odbędzie się ostatni dzień notowania obligacji na okaziciela serii WAW1017 (WAW1017) wyemitowanych przez MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

 • 04-10-2017

  KANCELARIA MEDIUS (Komunikat)

  11 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii G (KME1017) wyemitowanymi przez spółkę KANCELARIA MEDIUS S.A.

 • 02-10-2017

  MBANK HIPOTECZNY (Komunikat)

  9 października 2017 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE1 (MBHPE01) wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

 • 28-09-2017

  MCI CAPITAL (Komunikat)

  5 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii I1 (MCI1017) wyemitowanymi przez spółkę MCI CAPITAL S.A.

 • 28-09-2017

  GETIN NOBLE BANK (Komunikat)

  5 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii E (GNB1017) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 28-09-2017

  ROBINSON EUROPE (Komunikat)

  5 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A (RBS1017) wyemitowanymi przez spółkę ROBINSON EUROPE S.A.

 • 28-09-2017

  LOKUM DEWELOPER (Komunikat)

  5 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A (LKD1017) wyemitowanymi przez spółkę LOKUM DEWELOPER S.A.

 • 13-09-2017

  POLBRAND (Komunikat)

  20 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii L (PBD1017) wyemitowanymi przez spółkę POLBRAND SP. Z O.O. w restrukturyzacji

 • 06-09-2017

  MIKROKASA (Komunikat)

  13 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii O (MKR0917) wyemitowanymi przez spółkę MIKROKASA S.A., o terminie wykupu 23 września 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMKRKS00114”.

 • 06-09-2017

  CAPITAL PARK (Komunikat)

  13 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (CAP0917) wyemitowanymi przez spółkę CAPITAL PARK S.A., o terminie wykupu 23 września 2017 r. i wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCPPRK00060”.

 • 04-09-2017

  Decyzja Nr 5/2017

  w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 01-09-2017

  GETIN NOBLE BANK S.A. (Komunikat)

  8 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii D (GNO0917) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 30-08-2017

  ADMIRAL BOATS S.A. (Komunikat)

  6 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii J (ADM0917) wyemitowanymi przez spółkę ADMIRAL BOATS S.A.