Komunikaty

 • 02-08-2021

  BEST S.A. (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii U (BST0224) wyemitowanych przez BEST S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 15 lutego 2024 r., oznaczonych kodem „PLO020700020”, planowana jest na dzień 5 lutego 2024 r.

 • 27-07-2021

  COGNOR (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii 1/2021 (CSA0726) wyemitowanych przez COGNOR S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 lipca 2026 r., oznaczonych kodem „PLCGNR000014”, planowana jest na dzień 6 lipca 2026 r.

 • 26-07-2021

  CORDIA POLSKA FINANCE (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (CPF0724) wyemitowanych przez CORDIA POLSKA FINANCE Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 lipca 2024 r., oznaczonych kodem „PLCRDPF00017”, planowana jest na dzień 4 lipca 2024 r.

 • 23-07-2021

  BEST S.A. (Komunikat)

  29 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii R2 (BST0821) spółki BEST S.A., o terminie wykupu 10 sierpnia 2021 r., oznaczonych kodem „PLBEST000259”.

 • 23-07-2021

  KRUK S.A. (Komunikat)

  data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii AK4 (KRU0726) wyemitowanych przez KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 9 lipca 2026 r., oznaczonych kodem „PLKRK0000648”, planowana jest na dzień 29 czerwca 2026­ r.

 • 21-07-2021

  GHELAMCO INVEST (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii PW1 (GHI0725) wyemitowanych przez GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 lipca 2025 r., oznaczonych kodem „PLGHLMC00537”, planowana jest na dzień 7 lipca 2025 r.

 • 16-07-2021

  MARVIPOL DEVELOPMENT (Komunikat)

  23 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii T (MVP0821) spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

 • 16-07-2021

  GMINA MOSINA (Komunikat)

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje o planowanych datach ostatniego notowania obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA

 • 15-07-2021

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI (Komunikat)

  21 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 1 (PKO0721) wyemitowanych przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 15-07-2021

  VICTORIA DOM (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii S2 (VI10624) wyemitowanych przez VICTORIA DOM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 23 czerwca 2024 r., oznaczonych kodem „PLVCTDM00124”, planowana jest na dzień 13 czerwca 2024 r.

 • 14-07-2021

  PS0721 (Komunikat)

  20 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji skarbowych PS0721

 • 14-07-2021

  INPOST SOCIÉTÉ ANONYME (Komunikat)

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonuje korekty treści komunikatu z dnia 13 lipca 2021 r. w związku z oczywistą omyłką pisarską w dacie ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (IPT0627) wyemitowanych przez INPOST SOCIÉTÉ ANONYME z siedzibą w Luksemburgu

 • 13-07-2021

  INPOST SOCIÉTÉ ANONYME (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (IPT0627) wyemitowanych przez INPOST SOCIÉTÉ ANONYME z siedzibą w Luksemburgu, o wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każda i terminie wykupu 29 czerwca 2027 r., oznaczonych kodem „PLINPOS00013”, planowana jest na dzień 17 czerwca 2024 r.

 • 13-07-2021

  ORBIS (Komunikat)

  19 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii ORB B 290721 (ORB0721) spółki ORBIS S.A.

 • 13-07-2021

  COLUMBUS ENERGY S.A. (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F (CLC0724) wyemitowanych przez COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 8 lipca 2024 r., oznaczonych kodem „PLSTIGR00079”, planowana jest na dzień 26 czerwca 2024 r.

 • 12-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 3/2021)

  w sprawie wpisania na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 09-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 2/2021)

  w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 09-07-2021

  Autoryzowani Doradcy (Decyzja Nr 1/2021)

  w sprawie wpisania na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 07-07-2021

  ROBYG (Komunikat)

  13 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii S (ROB0721) spółki ROBYG S.A.

 • 02-07-2021

  YOLO S.A. (Komunikat)

  9 lipca 2021 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii F (YOL0721) spółki YOLO S.A., o terminie wykupu 21 lipca 2021 r., oznaczonych kodem „PLPRESC00083”.

 • 02-07-2021

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. (Komunikat)

  w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii A spółki FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. (FSG0622), oznaczonych kodem „PLFSING00036”, nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 • 02-07-2021

  PRAGMAGO S.A. (Komunikat)

  w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii M spółki PRAGMAGO S.A. (PRF1021), oznaczonych kodem „PLGFPRE00156” nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 • 02-07-2021

  GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Komunikat)

  w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii PF spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (GHE1221), oznaczonych kodem „PLGHLMC00313” nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 • 30-06-2021

  KRUK (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii AK3 (KRU0626) wyemitowanych przez KRUK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 10 czerwca 2026 r., oznaczonych kodem „PLKRK0000630”, planowana jest na dzień 28 maja 2026 r.

 • 30-06-2021

  DEVELIA (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii DVL0524OZ5 (DVL0524) wyemitowanych przez DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 10 maja 2024 r., oznaczonych kodem „PLO112300028”, planowana jest na dzień 26 kwietnia 2024 r.