Komunikaty

 • 23-02-2018

  GHELAMCO INVEST (Komunikat)

  data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii PI (GHI1221) spółki GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 7 grudnia 2021 r., oznaczonych kodem „PLGHLMC00354”, planowana jest na dzień 26 listopada 2021 r.

 • 23-02-2018

  MARVIPOL DEVELOPMENT (Komunikat)

  data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii U (MVP1120) spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu 13 listopada 2020 r., oznaczonych kodem „PLMRVPL00164”, planowana jest na dzień 2 listopada 2020 r.

 • 20-02-2018

  ELEMENTAL HOLDING (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F (EMT1021) spółki ELEMENTAL HOLDING S.A. planowana jest na dzień 6 października 2021 r.

 • 20-02-2018

  POLNORD (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii NS10 (PND0920) spółki POLNORD S.A. planowana jest na dzień 17 września 2020 r.

 • 20-02-2018

  KERDOS GROUP (Komunikat)

  27 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii J (KRS0318) spółki KERDOS GROUP S.A. w upadłości

 • 19-02-2018

  KREDYT INKASO (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii D1 (KRI1020) spółki KREDYT INKASO S.A. planowana jest na dzień 14 października 2020 r.

 • 19-02-2018

  WZ0528 (Komunikat)

  Począwszy od dnia 20 lutego 2018 r., do listy dłużnych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym, dla których istnieje płynny rynek dodaje się obligacje skarbowe WZ0528

 • 15-02-2018

  CHEMOSERVIS-DWORY (Komunikat)

  22 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii A (CHS0318) spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 • 13-02-2018

  KREDYT INKASO S.A. (Komunikat)

  Ostatnie notowanie obligacji serii PA01 (KRI1221) wyemitowanych przez spółkę KREDYT INKASO S.A.

 • 13-02-2018

  ROBYG S.A. (Komunikat)

  Zakończenie obrotu obligacjami serii M (ROB0219) wyemitowanymi przez spółkę ROBYG.

 • 13-02-2018

  ROBYG S.A. (Komunikat)

  Zakończenie obrotu obligacjami serii O (ROB0819) wyemitowanymi przez spółkę ROBYG.

 • 12-02-2018

  ECHO INVESTMENT (Komunikat)

  21 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii C (ECH0318) spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 09-02-2018

  GETBACK (Komunikat)

  16 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii BC (GBK0218) spółki GETBACK S.A.

 • 09-02-2018

  RONSON EUROPE N.V. (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii R (RON0521) spółki RONSON EUROPE N.V. planowana jest na dzień 12 maja 2021 r.

 • 09-02-2018

  BIOGENED (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii BGD0920 (BGD0920) spółki BIOGENED S.A. planowana jest na dzień 27 sierpnia 2020 r.

 • 08-02-2018

  ROBYG (Komunikat)

  14 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii K1 (ROB0218) spółki ROBYG S.A.

 • 08-02-2018

  RONSON EUROPE N.V. (Komunikat)

  13 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii H (RON0218) spółki RONSON EUROPE N.V.

 • 08-02-2018

  GETIN NOBLE BANK (Komunikat)

  13 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii PP-I i PP-II (GNB0218) spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 08-02-2018

  DINO POLSKA (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii 1/2017 (DNP1020) spółki DINO POLSKA S.A. planowana jest na dzień 2 października 2020 r.

 • 08-02-2018

  STATIMA (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii B (STA0419) spółki STATIMA S.A. planowana jest na dzień 2 kwietnia 2019 r.

 • 07-02-2018

  LOKUM DEWELOPER (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii E (LKD0621) spółki LOKUM DEWELOPER S.A. planowana jest na dzień 8 czerwca 2021 r.

 • 06-02-2018

  GLOBE TRADE CENTRE (Komunikat)

  Data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii PLGTC122020 (GTC1220) spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. planowana jest na dzień 8 grudnia 2020 r.

 • 05-02-2018

  BBI DEVELOPMENT (Komunikat)

  12 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii BBI0218 (BBI0218) spółki BBI DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 22 lutego 2018 r., oznaczonych kodem „PLNFI1200166”.

 • 05-02-2018

  KANCELARIA MEDIUS (Komunikat)

  12 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii H (KME0218) spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 22 lutego 2018 r., oznaczonych kodem „PLMDIUS00109”.

 • 29-01-2018

  MBANK HIPOTECZNY (Komunikat)

  5 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPE4 (MBHPE04) MBANK HIPOTECZNY S.A.