Komunikaty

 • 13-09-2017

  POLBRAND (Komunikat)

  20 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii L (PBD1017) wyemitowanymi przez spółkę POLBRAND SP. Z O.O. w restrukturyzacji

 • 06-09-2017

  MIKROKASA (Komunikat)

  13 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii O (MKR0917) wyemitowanymi przez spółkę MIKROKASA S.A., o terminie wykupu 23 września 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMKRKS00114”.

 • 06-09-2017

  CAPITAL PARK (Komunikat)

  13 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (CAP0917) wyemitowanymi przez spółkę CAPITAL PARK S.A., o terminie wykupu 23 września 2017 r. i wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCPPRK00060”.

 • 04-09-2017

  Decyzja Nr 5/2017

  w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst

 • 01-09-2017

  GETIN NOBLE BANK S.A. (Komunikat)

  8 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii D (GNO0917) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 30-08-2017

  ADMIRAL BOATS S.A. (Komunikat)

  6 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii J (ADM0917) wyemitowanymi przez spółkę ADMIRAL BOATS S.A.

 • 21-08-2017

  GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ (Komunikat)

  29 sierpnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A8 (PLZ0917) wyemitowanymi przez GMINĘ POŁCZYN-ZDRÓJ

 • 16-08-2017

  GETBACK (Komunikat)

  Od dnia 21 sierpnia 2017 r. obligacje na okaziciela serii PP2 (GB10520) spółki GETBACK S.A. będą notowane pod nazwą skróconą (GBK0520)

 • 08-08-2017

  GMINA MIEJSKA TCZEW (Komunikat)

  16 sierpnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A10 (TCZ0817) wyemitowanymi przez GMINĘ MIEJSKĄ TCZEW

 • 07-08-2017

  GETIN NOBLE BANK (Komunikat)

  22 sierpnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (GNB0917) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 24-07-2017

  MAGELLAN (Komunikat)

  31 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii 3/2015 (MAG0817) wyemitowanymi przez spółkę MAGELLAN S.A.

 • 24-07-2017

  GETIN NOBLE BANK (Komunikat)

  31 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii B (GNB0817) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 19-07-2017

  KOD LEI

  Uzyskaj kod LEI – światowy identyfikator podmiotów prawnych, do posiadania którego zobowiązani są Emitenci papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW.

 • 12-07-2017

  Komunikat

  W dniu 19 lipca 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu dla obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 lipca 2017 r. (OK0717)

 • 05-07-2017

  ABS INVESTMENT S.A. (Komunikat)

  12 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii A (AIN0717) wyemitowanymi przez spółkę ABS INVESTMENT S.A.

 • 30-06-2017

  Dni bez sesji (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 145/17)

  w sprawie określenia dni w roku 2018, w których nie będzie odbywał się obrót na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu

 • 28-06-2017

  BANK ZACHODNI WBK S.A. (Komunikat)

  5 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii B (BZW0717) wyemitowanymi przez spółkę BANK ZACHODNI WBK S.A.

 • 21-06-2017

  CAPITAL SERVICE S.A. (Komunikat)

  28 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii B (CSV0717) wyemitowanymi przez spółkę CAPITAL SERVICE S.A.

 • 21-06-2017

  CAPITAL SERVICE S.A. (Komunikat)

  28 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (CSX0717) wyemitowanymi przez spółkę CAPITAL SERVICE S.A.

 • 14-06-2017

  ACTION S.A. (Komunikat)

  22 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii ACT01 040717 (ACT0717) wyemitowanymi przez spółkę ACTION S.A.

 • 12-06-2017

  GETIN NOBLE BANK S.A. (Komunikat)

  20 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii GNB14001 (GNB0617) wyemitowanymi przez spółkę GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 12-06-2017

  PBG S.A. (Komunikat)

  20 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C1 (PB10617) wyemitowanymi przez spółkę PBG S.A.

 • 12-06-2017

  PBG S.A. (Komunikat)

  20 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (PBG0617) wyemitowanymi przez spółkę PBG S.A.

 • 12-06-2017

  LZMO S.A. (Komunikat)

  20 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii C (LZM0617) wyemitowanymi przez spółkę LZMO S.A.

 • 06-06-2017

  MAGELLAN S.A. (Komunikat)

  13 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii 9/2014 (MAG0617) wyemitowanymi przez spółkę MAGELLAN S.A.