Obligacje spółdzielcze


Obligacje Banków Spółdzielczych (PLN)

emitent nazwa segment jednostka transakcyjna kurs odniesienia** kurs otwarcia** kurs min kurs max data/czas ost. trans. wolumen ost. trans. kurs ostatni* zmiana najlepsza oferta kupna najlepsza oferta sprzedaży liczba transakcji obrót skumulowany
liczba zleceń wolumen limit limit wolumen liczba zleceń wolumen wartość (tys. PLN)
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SBK0923 GPW ASO 1 76,0000 76,0000 - - 2018-03-22 - 72,0000 - 1 38 70,0000 72,0000 503 2 4 501 36,12
SBK1020 GPW ASO 1 93,9000 - - - 2018-03-21 - 93,9000 - 1 11 92,8000 94,0000 6 1 - - -

i - kurs indykatywny

Z - zawieszenie obrotu

N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót

** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)

P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR - Rynek Regulowany GPW

GPW ASO - Rynek Alternatywny GPW

BS RR - Rynek Regulowany BondSpot

BS ASO - Rynek Alternatywny BondSpot