Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu

2017-11-03 17:53:14

6 listopada br. roku na rynku Catalyst zadebiutują obligacje Gminy Płock.

nazwa emitenta

GMINA MIASTO PŁOCK

emitent na rynku Catalyst

164

debiut w 2017 r.

17

rodzaj emitenta

komunalny

województwo

mazowieckie

inne rynki notowań

BondSpot

rodzaj instrumentu

obligacja komunalna

wartość emisji

60.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 6M + marża 0,80 %, (PLO0527, PLO0528, PLO0529, PLO0530)

WIBOR 6M + marża 0,82% (PLO0524)

WIBOR 6M + marża 0,88% (PLO0525)

zabezpieczenie

brak

 

Emitent

Płock to miasto na prawach powiatu, położone w centrum Polski, około 110 km na zachód od Warszawy, na terenie województwa mazowieckiego. Geograficznie Płock jest usytuowany na pograniczu Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego. W średniowieczu Płock był jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na ziemiach polskich, a na przełomie XI i XII wieku - faktyczną stolicą Polski. Miasto Płock posiada prawa miejskie od 1237 roku.

Gmina Płock jako pierwsza w Polsce po II wojnie światowej skorzystała z możliwości powiększenia swoich dochodów poprzez emisję klasycznych obligacji komunalnych. Uzyskany dochód w wysokości 822.425.500 zł przeznaczono na realizację priorytetowych inwestycji miejskich takich jak modernizację Stacji Uzdatniania Wody czy modernizację i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Maszewo”.

Cele emisji

Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Szczegóły dotyczące wprowadzanych obligacji