POLNORD S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 35/18)

2018-02-13 18:58:57

Uchwała Nr 35/18

Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna

z dnia 13 lutego 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia

do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

obligacji na okaziciela serii NS10

spółki POLNORD S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 18.000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii NS10 spółki POLNORD S.A., o łącznej wartości nominalnej 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.