LZMO S.A. (Uchwała Nr 32/2018)

2018-01-12 18:50:39

Uchwała Nr 32/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 893/2016 Zarządu Giełdy
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

 

§ 1

 

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić Uchwałę Nr 893/2016 Zarządu Giełdy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LZMO S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst.

 

§ 2
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.