GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 6/18)

2018-01-08 12:50:29

Uchwała Nr   6/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii PH
spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

wyznaczyć dzień 9 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii PH spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGHLMC00347;

określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

dzień ostatniego notowania – 26 listopada 2020 r.,
jednostkę obrotu – 1 szt.,
jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
symbol – GHC1220.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.