GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK (Uchwała Nr 277/17 Zarządu BondSpot)

2017-12-06 17:15:31

Uchwała Nr 277/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii C12 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK
na rynku regulowanym BondSpot

§ 1

Na wniosek GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK złożony w związku z częściowym wykupem oraz zmianą wartości nominalnej obligacji, Zarząd BondSpot S.A., na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, zawiesza obrót na rynku regulowanym BondSpot obligacjami serii C12 GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK, (oznaczonymi kodem PL0018200028) od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. włącznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.