ARCHE Sp. z o.o. (Uchwała Nr 260/17 Zarządu BondSpot)

2017-11-10 18:45:15

Uchwała Nr 260/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A i B spółki ARCHE Sp. z o.o.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst:
1)    200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki ARCHE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych),
2)    100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki ARCHE Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.