POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI (Uchwała Nr 202/17 Zarządu BondSpot)

2017-09-13 17:20:50

Uchwała Nr 202/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii 1 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 7.500 (siedem tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii 1 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR (siedemset pięćdziesiąt milionów euro) i jednostkowej wartości nominalnej 100.000 EUR (sto tysięcy euro).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.