GHELAMCO INVEST (Uchwała Nr 750/2021)

2021-07-21 17:31:49

Uchwała Nr 750/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PW1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.