KRUK S.A. (Uchwała Nr 749/2021)

2021-07-21 13:44:24

Uchwała Nr 749/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AK 4 spółki KRUK S.A.