COGNOR (Uchwała Nr 743/2021)

2021-07-19 18:32:11

Uchwała Nr 743/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki COGNOR S.A.