RONSON DEVELOPMENT SE (Uchwała Nr 739/2021)

2021-07-16 18:04:20

Uchwała Nr 739/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie na Catalyst obligacjami na okaziciela serii U spółki RONSON DEVELOPMENT SE