GMINA MOSINA (Uchwała Nr 738/2021)

2021-07-16 18:03:42

Uchwała Nr 738/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A20, B20, C20, D20, E20 i F20 wyemitowanych przez GMINĘ MOSINA