Relacje z debiutów

Relacja z debiutu obligacji BVT

2017-10-06 17:39:11

6 października 2017 r. na Catalyst zadebiutują obligacje wyemitowane przez spółkę BVT S.A.
BVT S.A. będzie 180. emitentem obligacji na Catalyst oraz 16. debiutem na tym rynku w 2017 roku.
Uroczystość pierwszego notowania obligacji spółki rozpocznie się o godz. 10:30 w Sali Notowań (poziom 2, Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa).


 

Informacje podstawowe

nazwa emitenta

BVT S.A.

emitent na Catalyst

180

debiut w 2017 r.

16

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

miejsce siedziby

Tarnów

rynki Catalyst

ASO GPW

inne rynki notowań

NewConnect

data debiutu na innym rynku

29.09.2015 r.

rodzaj instrumentu

Obligacje

wartość emisji

3.000.000 zł seria C

2.000.000 zł seria D

oprocentowanie

Posiadaczom Obligacji serii C będzie wypłacany kwartalny kupon w stałej wysokości 7,8% w skali roku.
Posiadaczom Obligacji serii D będzie wypłacany kwartalny kupon w stałej wysokości 7,8% w skali roku.

data wykupu

20 kwietnia 2019  r. seria C

5 stycznia 2020 seria D

Autoryzowany Doradca

allStreet sp. z o.o.


Emitent
Emitent został utworzony w dniu 13 marca 2013 roku, na podstawie umowy spółki. Wpis do KRS miał miejsce 4 października 2014 roku.
BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie prowadzi działalność w zakresie windykacji pakietów wierzytelności masowych oraz obrotu pakietami wierzytelności, przy czym druga z wymienionych jest działalnością realizowaną obecnie w niewielkiej skali. Spółka specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Zlokalizowanie dłużników obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.
Akcje Emitenta notowane są na rynku NewConnect od 29 września 2015 roku.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst:
Na podstawie uchwały nr 2/2017 Zarządu BVT S.A. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C emitowanych było 3.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Objęte i przydzielone zostały wszystkie emitowane Obligacje serii C.

Data przydziału obligacji: 20.04.2017 r.
Liczba obligacji: 3.000 szt.
Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 zł
Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji wynosi 3.000.000 zł
Obligacje zostały objęte przez 31 inwestorów.
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest stałe.
Posiadaczom Obligacji serii C będzie wypłacany kwartalny kupon w stałej wysokości 7,8% w skali roku.
Wykup Obligacji
Dniem wykupu Obligacji serii C jest 20 kwietnia 2019 r.
Zabezpieczenie obligacji
Obligacje są zabezpieczone dwoma hipotekami, zastawem rejestrowym i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Cele emisji
Celem emisji Obligacji serii C było pozyskanie przez Spółkę środków na nabywanie portfeli wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst:
Na podstawie uchwały nr 4/2017 Zarządu BVT S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii D emitowanych było 2.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Objęte i przydzielone zostały wszystkie emitowane Obligacje serii D.

Data przydziału obligacji: 5.07.2017 r.
Liczba obligacji: 2.000 szt.
Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 zł
Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji wynosi 2.000.000 zł
Obligacje zostały objęte przez 17 inwestorów.
Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest stałe.
Posiadaczom Obligacji serii D będzie wypłacany kwartalny kupon w stałej wysokości 7,8% w skali roku.
Wykup Obligacji
Dniem wykupu Obligacji serii D jest 5 stycznia 2020 r.
Zabezpieczenie obligacji
Obligacje są zabezpieczone hipoteką, zastawem rejestrowym i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Cele emisji
Celem emisji Obligacji serii D było pozyskanie przez Spółkę środków na nabywanie portfeli
wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek.