Relacje z debiutów

Debiuty

2016-12-28 18:42:37

Informacje podstawowe DOTYCZĄCE WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI SERII A HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o. 

nazwa emitenta

HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o.

emitent na Catalyst

177

debiut w 2016 r.

18

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o. została utworzona w 2016 r. jako Special Purpose Vehicle w celu emisji obligacji. Głównym przedmiotem działalności emitent jest pozyskiwanie finasowania Grupy Kapitałowej. Emitent jest spółka zależną od HB Reavis Holding S.a.r.l. HB Reavis jest firmą deweloperską.

 

miejsce siedziby

Warszawa

rynki Catalyst

ASO GPW, ASO BS

inne rynki notowań

-

data debiutu na innym rynku

-

rodzaj instrumentu

Obligacje

wartość emisji

100.000.000 zł

oprocentowanie

Posiadaczom Obligacji będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4,40% w skali roku. 

 

data wykupu

16 kwietnia 2021 r.

Autoryzowany Doradca

-


Emitent

HB REAVIS FINANCE PL 2 sp. z o.o. została utworzona w 2016 r. jako Special Purpose Vehicle w celu emisji obligacji. Głównym przedmiotem działalności emitent jest pozyskiwanie finasowania Grupy Kapitałowej. Emitent jest spółka zależną od HB Reavis Holding S.a.r.l. HB Reavis jest firmą deweloperską.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst:

Obligacje serii A zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do wartości 500.000.000 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty publicznej.

Wyemitowano łącznie 100.000 obligacji na okaziciela Serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł.

W dniu 13.10.2016 r.  zostało przydzielonych 100.000 obligacji serii A.

Obligacje przydzielono 3 podmiotom

Liczba obligacji: 100.000 szt.

Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 zł

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000 zł

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł

Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi: 100.000.000 zł.

Autoryzowany Doradca: - brak.

Oprocentowanie

Posiadaczom Obligacji będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4,40% w skali roku. 

Wykup Obligacji

Dniem wykupu Obligacji serii A jest 16 kwietnia 2021 r.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje są zabezpieczone Zastawem rejestrowym oraz Poręczeniem.

Cele emisji

Cel emisji nie został określony w sposób przewidziany w art. 32. ust 1 Ustawy o Obligacjach.