Relacje z debiutów

DEBIUTY - GMINA MOSINA

2021-07-22 13:48:11

22 lipca 2021 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez GMINĘ MOSINA.
GMINA MOSINA jest 129. emitentem na rynku Catalyst oraz 10. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

Transmisja on-line

Informacje ogólne:

nazwa emitenta

GMINA MOSINA

emitent na rynku Catalyst (dot. instrumentów dłużnych)

129

debiut w 2021

10

rodzaj emitenta

Komunalny (40)

województwo

wielkopolskie

inne rynki notowań

brak

rodzaj instrumentu

obligacje komunalne

wartość emisji

19.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 6M + marża 0,95%

zabezpieczenie

brak

Emitent

Gmina Mosina to gmina miejsko-wiejska znajdująca się w województwie wielkopolskim, w południowej części powiatu poznańskiego. Jest ona częścią aglomeracji poznańskiej.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A20, B20, C20, D20, E20, F20

Liczba obligacji: 19.000 obligacji, w tym:

  1. 6.500 obligacji serii A20, o wartości 6.500.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2024 r.,
  2. 7.000 obligacji serii B20, o wartości 7.000.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2025 r.,
  3. 2.000 obligacji serii C20, w wartości 2.000.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2024 r.,
  4. 1.000 obligacji serii D20, o wartości 1.000.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2024 r.,
  5. 1.500 obligacji serii E20, o wartości 1.500.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2025 r.,
  6. 1.000 obligacji serii F20, o wartości 1.000.000 zł, o terminie wykupu 25.11.2025 r.

Wartość nominalna obligacji:1.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Łączna wartość nominalna obligacji:  19.000.000 zł

Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża 0,95%

Wypłata odsetek: co pół roku

Data przydziału obligacji jednemu podmiotowi: 4.12.2020 r.

Zabezpieczenie: brak

Cele emisji obligacji: Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.