VVD0520
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.73
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)16,73