SBR0725
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,04