SBK1020
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)23,56