SBK0923
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.08
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,08