PBS1021
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.01
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,50