PBS0523
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,65