PBS0225
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,44