MBS0720
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.01
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,51