GBS0621
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.61
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)5,56