BSL0525
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)17,26