BSC0927
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.3
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,74