BPS1122
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.86
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,82