BPS0720
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,20