BPL0422
Wartość nominalna (PLN)100,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,16