BOM0221
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.51
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)24,91