Komunikaty

ECHO INVESTMENT (Komunikat)

2018-02-12 17:39:54

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 lutego 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 26 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 21 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii C (ECH0318) spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 4 marca 2018 r., oznaczonych kodem „PLECHPS00175”.