Komunikaty

RONSON EUROPE N.V. (Komunikat)

2018-02-09 17:44:52

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 9 lutego 2018 r.
(CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 115/2018 Zarządu Giełdy z dnia 9 lutego 2018 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii R (RON0521) spółki RONSON EUROPE N.V., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 maja 2021 r., oznaczonych kodem „PLRNSER00177”, planowana jest na dzień 12 maja 2021 r.