Komunikaty

BIOGENED (Komunikat)

2018-02-09 17:41:34

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 9 lutego 2018 r.
(CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 114/2018 Zarządu Giełdy z dnia 9 lutego 2018 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii BGD0920 (BGD0920) spółki BIOGENED S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 8 września 2020 r., oznaczonych kodem „PLBIOGN00034”, planowana jest na dzień 27 sierpnia 2020 r.