Komunikaty

J.W. CONSTRUCTION HOLDING (Komunikat)

2018-01-10 17:38:41

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 10 stycznia 2018 r.
(CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 26/2018 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2018 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii JWC1120 (JWC1120) spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 listopada 2020 r., oznaczonych kodem „PLJWC0000126”, planowana jest na dzień 3 listopada 2020 r.