Komunikaty

POLNORD (Komunikat)

2018-01-10 17:37:43

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 10 stycznia 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 17 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii NS3 (PND0118) spółki POLNORD S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych złotych) każda i terminie wykupu 27 stycznia 2018 r., oznaczonych kodem „PLPOLND00167”.