Komunikaty

EGB INVESTMENTS / GETBACK (Komunikat)

2018-01-09 17:36:43

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 9 stycznia 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 16 stycznia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 1/2015 (EGB0118), wyemitowanych przez spółkę EGB INVESTMENTS S.A. przed dniem jej przejęcia przez spółkę GETBACK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 26 stycznia 2018 r., oznaczonych kodem „PLEGBIV00046”.