Komunikaty

BIOMED-LUBLIN (Komunikat)

2017-10-12 17:48:18

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 października 2017 r.
(CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą harmonogramu spłaty i ostatecznego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. wynikającego z przyjętego układu, który został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 r. postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 r., ww. obligacje serii A wyemitowane przez spółkę BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., oznaczone kodem „PLBMDLB00026” dotychczas notowane pod nazwą skróconą BML0818, począwszy od dnia 16 października 2017 r. będą notowane pod nazwą skróconą BML0919.