Komunikaty

DS1017 (Komunikat)

2017-10-11 17:26:04

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 11 października 2017 roku
(CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Listu Emisyjnego Nr 35/2006 Ministra Finansów z dnia 3 października 2006 r. w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 października 2017 r. oraz w związku z § 28 ust. 2 Oddziału 6 Rozdziału 2 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, informuje, że w dniu 18 października 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu dla obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 października 2017 r. (DS1017), i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0000104543”.