Komunikaty

GHELAMCO INVEST (Komunikat)

2021-07-21 17:35:00

Komunikat 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 21 lipca 2021 r.
(CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 750/2021 Zarządu Giełdy z dnia 21 lipca 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii PW1 (GHI0725) wyemitowanych przez GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 lipca 2025 r., oznaczonych kodem „PLGHLMC00537”, planowana jest na dzień 7 lipca 2025 r.